Anders & Tommy: S2 Episode 2 - Norges Beste Fighter

Denne gangen tar vi opp en rekke emner innen MMA, inkludert en diskusjon om en potensiell ny tv serie. Vi reflekterer også over hvordan MMA har utviklet seg over tid og utforsker mulige formater for denne serien. Vi snakker også om ulike fighters og deres teknikker, samt noen av de kontroversielle aspektene ved sporten, som bruk av marihuana blant fighters. Samtalen gir innsikt i ulike aspekter ved MMA-verdenen og utforsker spennende diskusjonspunkter for fans av sporten.