Fusion Fighting Championship 31 | Hascen Neri Gelezi vs. Jack Scott